Thiên Long Hội Tụ
Thiên Long Hội Tụ - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#G#b#e3c33ccTr B ao
77
Võ Đang
2
#-09#ef12345#Y#bP Ngc
49
Thiên Long
3
Exciu
38
Võ Đang
4
Nood
37
Thiên Long
5
#-09#cFF0000#bTh Sn Chim
30
Võ Đang
6
NhtKim
29
Tiêu Dao
7
C
27
Nga My
8
TIUDIU
27
Tiêu Dao
9
#-09#cFF0000#bChim S
26
Thiên Long
10
TCngK
26
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private